Chingodo AKA Otanuki-sama

Chingodo AKA Otanuki-sama

Chion-in (知恩院) - Kyoto

Chion-in (知恩院) - Kyoto

Engaku-ji (円覚寺) - Kamakura

Engaku-ji (円覚寺) - Kamakura

“Fushimi Inari Taisha” (伏見稲荷大社) - Kyoto

Gotokuji 豪徳寺 - Setagaya, Tokyo

Gotokuji 豪徳寺 - Setagaya, Tokyo

Hase-dera (長谷寺) - Kamakura

Hase-dera (長谷寺) - Kamakura

Heian-Jingu (平安神宮) - Kyoto

Heian-Jingu (平安神宮) - Kyoto

Hotoku Ninomiya Jinja (報徳二宮神社) - Odawara

Hotoku Ninomiya Jinja (報徳二宮神社) - Odawara

Imado Shrine (今戸神社) - Asakusa, Tokyo

Itsukushima Jinja (厳島神社)

Itsukushima Jinja (厳島神社)

Ikuta-jinja (生田神社) - Kobe

Ikuta-jinja (生田神社) - Kobe

Jishu Jinja (地主神社) - Kyoto

Jishu Jinja (地主神社) - Kyoto

Jōchi-ji (金宝山浄智寺) - Kamakura

Jōchi-ji (金宝山浄智寺) - Kamakura

Kenchō-ji (建長寺) - Kamakura

Kenchō-ji (建長寺) - Kamakura

Kinkaku-ji (金閣寺) - Kyoto

Kinkaku-ji (金閣寺) - Kyoto

Kita-in (北院) - Kawagoe - coming soon

Kita-in (北院) - Kawagoe - coming soon

Kiyomizu-dera (清水寺) - Kyoto

Kiyomizu-dera (清水寺) - Kyoto

Kōdai-ji (高台寺) - Kyoto

Kōdai-ji (高台寺) - Kyoto

Kōtoku-in (高徳院) - Kamakura

Kōtoku-in (高徳院) - Kamakura

Matsuchiyama Syouden (待乳山聖天) - Asakusa, Kyoto

Matsuchiyama Syouden (待乳山聖天) - Asakusa, Kyoto

Naka-in (中院) - Kawagoe

Nezu Shrine (根津神社)

Nezu Shrine (根津神社)

Otani Sobyo (大谷祖廟) - Kyoto

Otani Sobyo (大谷祖廟) - Kyoto

Ryōan-ji (竜安寺) - Kyoto

Ryōan-ji (竜安寺) - Kyoto

Senba Tōshō-gū (仙波東照宮) - Kawagoe

Senba Tōshō-gū (仙波東照宮) - Kawagoe

Sengaku-ji (泉岳寺) - Takanawa, Tokyo

Sengaku-ji (泉岳寺) - Takanawa, Tokyo

Sensoji (浅草寺) - Asakusa, Tokyo

Tenryū-ji (天龍寺) - Arashiyama, Kyoto

Tenryū-ji (天龍寺) - Arashiyama, Kyoto

Tōdai-ji (東大寺) - Nara

Tōfuku-ji (東福寺) - Kyoto

Tōfuku-ji (東福寺) - Kyoto

Tsurugaoka Hachiman-gū (鶴岡八幡宮) - Kamakura

Yasaka Shrine (八坂神社) - Kyoto

Yasaka Shrine (八坂神社) - Kyoto

Yasukuni Shrine (靖国神社) Tokyo

Zōjō-ji (三縁山増上寺) - Minato, Tokyo

Zuihōden (瑞鳳殿) - Sendai

Zuihōden (瑞鳳殿) - Sendai